BATARYA ÜRETİMİ

Gelişen teknoloji ve enerjideki ihtiyaç ve kaynakların çeşitlenmesi ile birlikte enerji üretim santrallerine entegre ya da müstakil enerji depolama sistemleri de önem kazanmakta ve pazarını büyütmektedir. YEO; Batarya Depolama Sistemleri konusunda Ar-Ge, sistem tasarımı, üretim ve işletme & bakım adımlarının tamamını içerisinde barındıran anahtar teslim çözümler sunmaktadır.

YEO, enerji depolama çözümleriyle yenilenebilir enerji üretim santralleri elektrik şebekeleri, endüstriyel ve ticari tesisler ve hanelerin enerji arz ve talep dengesinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflemektedir.

2020 yılında dünyadaki kapasitesi 10 GWh’ye ulaşan enerji depolama sistemlerinin dünyadaki kurulu kapasitesinin 2030’da 194 GWh’ye çıkması beklenmektedir.

Her yıl %35 oranında büyümesi beklenen enerji depo lama sistemi pazar büyüklüğünün ise 2030 yılında yaklaşık 45 milyar dolara yükseleceği öngörülmektedir.

YEO anahtar teslim EPC çözümlerinin yanı sıra %100 iştiraki olan Reap Battery markası ve üretim te sisi ile bu pazardan pay almayı ve bu alandaki sürdürülebilirliğe katkı sunmayı hedeflemektedir.

Yenilenebilir Enerji