"BİZCE MÜMKÜN" FELSEFEMİZ

Elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımından akıllı ve verimli kullanımına kadar enerjinin her alanına dokunan faaliyetler yürüterek ülke ekonomisine değer katıyoruz.

Doğanın bir parçasıyız. Bize bu enerjiyi sağlayan doğayı ve en büyük değerimiz olan insanı unutmadan faaliyette bulunduğumuz her yerde uyum, sağlık, güven ve çevre ilkelerimizle çalışıyoruz.
Sürdürülebilirliğe ve toplumsal katkı kavramlarına önem veriyoruz. Yarını bugünden planlıyor, geleceğin enerji teknolojilerini toplumumuza sunuyoruz.
Geçmişimizden miras kalan değerlerimize ve sosyal sorumluluk bilincine bağlı hareket ediyoruz. İnsanların mutluluğu için iyi, doğru ve güzel işlerin altına imza atmaktan gurur duyuyoruz.
Tüm çalışanlarımızın aynı duyarlılık ve titizlikle işlerini en doğru ve güzel bir şekilde yapmaları için uygun ortam ve koşulları hazırlıyoruz. Mazeret üreten değil, sorun çözen taraftayız.
Zamanın ruhuna uygun projeler üreterek beklentilerin ötesinde işlere imza atmayı, tıpkı ismimiz gibi, kurumsal kimliğimizin bir parçası sayıyoruz.
Umutluyuz. Yarın bugünden daha iyi olacak. Bunun için sorumluluk alan, hayatı kavrayan, kendini geliştiren cesaretli bireyler ve kurumlar arasında olmaya söz veriyoruz.
Biz’iz.
Biz olmanın gücünü taşıyoruz.
Biz’iz.
Biz olmanın gücünü taşıyoruz.

‘Bizce Mümkün’

Herkese yetecek kadar iş…

Daha fazla çalışıyorsak, daha fazla çalışanımız olsun diyedir. Daha fazla istihdamla toplumun moral değerlerini yükseltecek, ekonomisi gelişmiş, mutlu insanların yaşadığı çok güzel bir topluma dönüşeceğiz.

Daha büyük hedefler…

İşini iyi yapan bir kurum olarak sürekli hedefler koymuşsak, tutkumuz azalmasın diyedir. Zirve imkansız değil. Kendimizle birlikte sektörümüzü de büyütecek, uluslararası platformlarda öncü bir marka olarak ulusumuza değer katacağız.

Nefes alınabilir bir hava…

Tüm enerjimizi enerjiye vermişsek, daha güzel bir dünya olsun diyedir. Tertemiz çevre, verimli topraklar, bol oksijenli hava, kolay ulaşılabilir yiyecek ve su, sağlıklı insanlar, güvenle yaşayan hayvanlarımız olacak.

Uluslararası işbirlikleri…

Dünyanın sorumluluğunu taşıyorsak, hayata katkı sağlasın, uygarlığa değer katsın diyedir. Dev bir sörf dalgasıyla buradan Afrika’ya, oradan Güney Amerika’ya, ver elini Kutuplar… Hatta başka bir dünya. Başka bir Venüs, Samanyolu… Bizce Mümkün!