EN TR
YEO Grup

Dijital Devrim Dijitalizasyon

05.01.2021

Günümüzde dijitalleşme günden güne artmaktadır. Dijitalize olmak, tüm süreçlerin analog formdan dijital forma aktarılmasıdır. Ayrıca dijitalleşme ile yeni gelir kaynağı yaratmak, iş modellerinin dijital teknolojiler kullanılarak dönüştürülmesi konusunda bir araçtır. İş modellerinin dijital hale gelmesi, dijital işe geçişin aşamaları olarak süreci kolaylaştırmaktadır. Dijitalleşme, her geçen gün daha fazla sektörü etkilemektedir. Enerji sektöründe ise şimdiye kadar olan tüm değişikliklerin anahtarı dijitalleşme olarak görülmüştür. Endüstri 4.0 kullanılmasının ardından Enerji 4.0’da enerji sektöründe dijitalleşmeyle yerini almaktadır. Enerji dünyasındaki hızlı değişim, yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintilere uğraması, yeni iletim dağıtım şebekeleri, depolama teknolojileri gibi nedenler dijitalizasyon kavramını hayatımızda aktif rol almasına sebep olmuştur. Dünyadaki hızlı değişim, ticaretin gelişmesi, piyasadaki inovatif şirketler, piyasadaki yeni ürünler dijitalleşmenin önünü açmaktadır. Enerji sektöründe üretim, iletim ve dağıtım, perakende satış, tüketimler ve ticaret alanlarındaki hızlı değişimler sensör tabanlı haberleşilebilir otonom sistemlerle gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca, bulut bilişim, haberleşme teknolojileri, veri güvenliği, blockchain, akıllı binalar, IOT, veri koruma, bilgi teknolojileri gibi konular Enerji 4.0 odağında olmaktadır. Dijital olarak iyi tasarlanmış olan bir enerji yönetim sistemi, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegre oluşunu iyi bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Güvenli bir şekilde yönlendirilen veri gizliliği dijital dönüşüm sürecini hızlandırmaktadır. Dijitalleşme ile özellikle enerji sektöründe köklü yenilikler yaşanmaktadır. Bunlar;

  • Mevcut şebekenin sürdürülebilir bir şekilde güvenliğini sağlamak
  • Enerjinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak
  • Üretilen enerjinin optimizasyonunu sağlamak
  • Güneş enerjisi çatı uygulamalarında tüketicilerin üretilen enerjiyi kontrol edilmesini sağlamak
  • Enerji üretimini kontrol altına alarak ticari işlemlerini gerçekleştirmek
Dijitalizasyon insan yaşamının kalitesini arttırmakla birlikte yeni bir ekonominin doğmasına da neden olmaktadır. Ayrıca yenilikçi teknolojilerle rekabet gücü artmaktadır ve sanayi sektöründe dijital dönüşüm desteklenmektedir. Küreselleşen dünya ile yüksek ekonomik değerlemelere ulaşan teknolojik girişimler, finanse edilerek artmaktadır. Bu da dijitalleşmenin önünü açmaktadır. Sanayi sektöründeki kurumsal yapılar dijitalleşme ile güçlenecek ve iletişime yönelik sorunlar hızla çözülecektir.