EN TR
YEO Grup

Elektriğin Modern Hali Elektrifikasyon

18.12.2020

Nüfusun artmasıyla birlikte dünyadaki enerji tüketiminin fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru kaydığı görülmektedir. Bu sebeple elektriğin modern dünyada daha fazla ve daha farklı alanlarda kullanılmasının önünü açmaktadır. Elektrifikasyon önemli etkenlerden biri, kullanılan elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi gereklidir. Elektrifikasyonun uygulama alanı oldukça geniştir. Elektrifikasyonun uygulama alanları arasında konutlar, sanayi ve endüstriler yer almaktadır.

Elektrifikasyon Sistem Çeşitleri

 • Yenilenebilir Enerji Elektrifikasyonu
 • Enerji İletim Hattı Çözümleri,
 • Enerji Dağıtım Elektrifikasyonu,
 • E-house Çözümleri,
 • Mobil Trafo Merkezi Çözümleri,
 • OG- AG Elektrifikasyonu,
 • Dijital Elektrifikasyon
Elektrifikasyon, yenilenebilir enerjiye geçişte oldukça önemli bir faktördür. Fosil yakıtlar ile çalışan tüm sistemlerin elektrik ile çalıştırıldığını ve oluşan elektrik talebinin de temiz enerji üretim sistemleriyle karşılanması gerekmektedir. Bu durum artık elektrik ve ısı talebi olarak iki farklı planlama yapılmasını ortadan kaldırmaktadır. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi hedefleri olan ülkeler de elektrifikasyonu sistemlerini aktif bir şekilde kullanılmasıyla yenilenebilir enerjiye geçiş hızlanmaktadır. Endüstride uygulanan elektrifikasyon sistemleri, yüksek oranda fosil yakıtlara ve petrokimyasal ham maddelere bağımlıdır. Genellikle pompalar, ısıtma-soğutma üniteleri ve motor üniteleri için elektrifikasyon işlemleri uygulamaktadır. Ulaşım sektörü, sera gazı emisyonlarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu araçlardan kaynaklanan emisyonları azaltmak için önemli ölçüde yapılacak olan elektrifikasyon çözümleri ile mümkündür. Sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yanında elektrikli araçlara geçişin hızlanmasında da rol oynamaktadır. Bu sayede hava kalitesi önemli ölçüde iyileştirilmiş olacaktır. Binalarda, konut ve ticari meskenlerde fosil yakıtları aktif olarak kullanılmaktadır. Fosil yakıtlarının kullanımını azaltmak ve enerji tüketimini minimum seviyede tutabilmek, ancak elektrifikasyon uygulamalarıyla mümkün olmaktadır.

Elektrifikasyon Avantajları

 • Teknoloji ile birlikte artan maliyetleri düşürmektedir.
 • Değişen tüketici taleplerini karşılamaktadır.
 • Artan şehirleşmeyle birlikte elektrik ihtiyacını kolayca her tüketici tarafından kullanılmasını sağlamaktadır.
 • Yakıt ekonomisine katkı sağlamaktadır.
 • Akıllı ve dijital çözümler sağlayarak enerji verimliliğini arttırmaktadır.
 • Kullanıcıların enerji tüketimini optimize etmektedir.
 • Hem ekonomik hem de ekolojik çözümler sağlayarak karbonsuz çözümler sunmaktadır.