EN TR
YEO Grup

Şalt Çözümleri

19.02.2021

Şalt malzemeler; baralar, kesiciler, ayırıcılar, trafo ve yardımcı elemanların bir araya getirilerek mevcut enerjinin toplanmasını ve dağıtılmasını sağlamaktadır. Şalt malzemeler genellikle kontrol ve koruma amaçlı kullanılmaktadır. Büyük şalt malzemelerinde yer alan kesiciler oluşabilecek herhangi bir kısa devre sırasında aşırı akımı kesmek için kullanılmaktadır. Şalt malzemelerin kalitesi bu konuda önemli bir husustur. TSE standartlarında yer alan malzemeleri kullanılması gerekmektedir. Kalitesiz malzemeler güvenlik açısından tehlike arz etmektedir. Kaçak Akım Rölesi: Şalt malzemesi olan kaçak akım rölesi, elektriğin oluşturabileceği kötü etkilerden korumaya yaramaktadır. Görünüş olarak otomatik sigortaya benzemektedir. Çalışma prensibi fazdan giren akım, nötrden çıkmaktadır. Kaçak akım rölesi, devreye giren ve çıkan akımların eşitliğini sağlamaktadır ve bu prensibe göre çalışır. Kumanda Butonları: Kumanda butonları, mekaniksel ve elektriksel işlemleri açıp kapamaya yarayan elemanlardır. Elektrik akışını kontrol ederek süreci yönetir. Çalışma şekillerine göre değişik biçimlerde ve sınıflarda imal edilirler. Kompakt Şalterler: Devre kesici olarak da bilinen kompakt şalterler, aşırı yük veya kısa devrenin oluşması durumunda sistemi korumak amacıyla anahtarlama yapmaktadır. Bunun yanı sıra diğer en önemli fonksiyonu sistemdeki devreyi açıp kapamakla görevlidir. Kompakt şalter çeşitleri, çalışma ortamlarına, akım büyüklüklerine, gerilim seviyesine ve bulunduğu çalışma ortamına göre farklılık gösterebilir. Otomatik Sigorta: Sistemdeki akım, mevcut sigorta üzerindeki akım seviyesini aştığı durumlarda devrelerin kolayca açılmasını sağlayarak yükü ve devreyi korumaktadır. Otomatik sigortalar, elektriğin var olduğu her sistemde kullanılmaktadır. Termik Manyetik Şalter: Termik ve manyetik özelliklere sahip bu ekipmanlar genellikle elektrik ve kompanzasyon panolarında, kontrol merkezlerinde, dağıtım merkezlerinde devre kesici olarak kullanılan ekipmandır. Bu ekipman devrenin açılıp kapatılmasını sağlarken istenmeyen durumlarda kısa devre vs. gibi devrenin kesilmesini sağlayarak limitleme özelliğine sahiptir. Ayrıca devreyi kesmeye yarayarak sistemin koruma altında olmasını sağlamaktadır. Motor Koruma Şalteri: Sanayi sektöründe kullanılan motorları ve mevcut elektrik tesisatını aşırı akımdan ve kısa devreden korumakla görevlidir. Mevcut elektrik sisteminin izolasyonunu sağlayarak yükler için manuel olarak anahtarlama işlevi gerçekleştirebilmektedir. Termik Röle: Sıcaklık değişiminden etkilenen bu şalt malzemesi, akan ısının etkisini baz alarak açma ve kapama işlemi gerçekleştirmektedir. Termik röleler sistemde tek başına kullanılmamaktadır. Bu malzemenin yanı sıra sigorta ve kontaktörlerle kullanılarak akım bölgesinde koruma sağlamaktadırlar. Zaman Rölesi: Genellikle güç devrelerinde ve kumanda panolarında kullanılan bu şalt malzeme, bir devreyi ayarlanan süre zarfında ve programlar yardımıyla devreye sokmaya ve devreden çıkarmaya yarar. Zaman rölesi, çekmede gecikmeli (düz zaman rölesi) ve düşmede gecikmeli (ters zaman rölesi) olmak üzere iki çeşitte bulunmaktadır.