EN TR RU
YEO Group
Dürüstlük

Dürüstlük Temel Değerimizdir

Dürüstlük, ticari faaliyetlerimizin arkasındaki yol gösterici ilkelerden biridir. Müşterilerimizin, ortaklarımızın, toplumun ve çalışanlarımızın YEO`ya duydukları güvenin temelini mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek ve “doğru olanı yapmak” oluşturur. Bu güven, işimizin sürdürülebilirliği ve rekabet gücü için en önemli sermayemizdir.

Dürüstlük bu nedenle temel değerlerimizde sabitlenmiştir. Bu temel değerler, sürdürülebilir bir kurumsal kültürün temelidir - biri diğeriyle ve tüm müşterilerle ve iş ortaklarıyla sorumlu ve sürdürülebilir ilişkilerle karakterize edilir.

Davranış Kuralları, zorunlu asgari standartları belirler ve YEO Group`un tüm çalışanlarına günlük işlerinde doğru ve etik davranışlar için oryantasyon sağlar. Bu standartlar, mevzuata, yönetmeliklere ve iç kurallara uyumu kapsar ve çalışanların günlük faaliyetlerinde etik ilkeler tarafından yönlendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.