EN TR RU
YEO Grup

Biyogaz / Biyokütle Enerji Santrali

Biyogazdan elektrik üretimi, hayvan ya da bitki atıkları gibi organik atıkların doğal bir dönüşüm olan “anaerobic digestion” sürecine sokularak bu süreçten iki ayrı ürün elde edilmesine dayanır. İlk ürün biyogaz denilen, gaz motorundan elektrik üretilmesini sağlayan temiz gaz; ikinci ürün ise tarlalarda kullanılmak üzere yüksek kaliteli gübredir. Biyokütle ile biyogaz enerji santralleri arasındaki fark; biyogaz santrallerinde üretilen gazın, atıkların fiziksel olarak gerçekten yakılması ile ortaya çıkmasıdır. Atıkları yakmak için kullanılan kazan kömürlü termik santrallerdeki kazanların aynısıdır. Dolayısıyla biyokütle santrallerinde her türlü çöp ve atık yakılabilir.

YEO, Biyogaz Enerji Santralleri için aşağıdaki tüm hizmetleri verebilir:

Proses Otomasyonu

- Proses Otomasyonu Sistem Dizaynı
- Kontrol Sistemi ve Haberleşme Ağı Topolojisi
- Donanım Konfigürasyonu
- Lojik Data Akış Diyagramı
- Proses Akış Şeması Dizaynı
- Kontrol Panosu Dizaynı

Elektrik Altyapısı

- OG / AG Temel ve Detaylı Dizayn
- Reaktif Güç Kompanzasyonu
- Trafo, kablo, jeneratör güç hesapları
- Kısa Devre Hesapları
- Yük Akış Analizi
- Röle Koordinasyonu hesapları
- Harmonik Analiz
- Güç Kalitesi Analizi
- Topraklama Sistemi Dizaynı
- Yıldırımdan Korunma Sistemi Dizaynı
- Aydınlatma Dizaynı
- Telefon, Haberleşme, Kamera, yangın Alarm Sistem Dizaynı
- Genel Yerleşim

Enstrümantasyon ve Analiz

- Debimetre
- Basınç Transmitteri
- Seviye Transmitteri
- Sıcaklık Transmitteri
- Analitik

Referans Projeleri

Projeler