EN TR RU
YEO Grup

Enerji İletim Hattı

Elektrik santralinde üretilen elektrik enerjisinin, santralden trafo merkezlerine, trafo merkezlerinden de (son tüketicilerin olduğu) dağıtım şebekelerine iletilmesini sağlayan hatlardır.

Enerji iletim hatları, direk, iletken, izolatör, askı-gergi takımları, toprak teli, OPGW …vs ekipmanlardan oluşmaktadır.

Enerji iletim hattı yapımının ilk aşaması, iletim hattının güzergâhı, coğrafik durum, arazi durumu, hattın güvenlik konumu ve maliyet,gibi hususların incelenmesidir. Buradaki en önemli kriter İletim Hattının güvenli bir şekilde yapımı ve elektriğin minimum kayıplarla iletilmesidir.

Enerji iletim hatları büyük ve kompleks yapılardır. Sağlam bir enerji iletim hattı, doğru bir saha etüd çalışmasını içeren mühendislik ve proje yönetiminden başlamak üzere, hat ekipman kalitesine ve doğru bir şantiye yönetimi ile montaj kalitesine bağlıdır.

YEO Enerji İletim Hattı için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

Etüd & Projelendirme

- Hat etüdü (arazi ölçümü), güzergah harita, plan ve profillerinin hazırlanması
- Zemin etüdleri
- Hat projelendirme, direk dağıtımı ve optimizasyonu
- Metraj-malzeme listesinin hazırlanması
- Direk imalat resimleri

İzinler

- Tarım, imar, orman…vs izinlerinin alınması
- Kamulaştırma plan ve dokümanlarının hazırlanması
- Çevre etki değerlendirme çalışmaları

Yapım Çalışmaları

- Aplikasyon ve direklerin işaretlenmesi
- Güzergahın açılması, ulaşım yollarının yapımı
- Direk temellerinin inşaat çalışmaları
- Direk montajı
- Tel çekimi
- İşletmeye alma

Referans Projeleri

Projeler