EN TR RU
YEO Group

Kasımlar Hidroelektrik Enerji Santrali Trafo Merkezi Kontrol & Kumanda Sistemi

Türkiye

154 kV

İşlerin Kapsamı

- YG Röle Koruma ve Kontrol Panoları, RTU ve Haberleşme Panoları, AG Dağıtım Paneli
- YG konfigürasyonu ve parametrelendirmesi, Röle Koordinasyon Analizi, Tüm Koruma ve Kontrol Panelleri, E-plan Tasarımı
- ABB Relion 650 ve 670 Serisi Röleler ve BCU, MV ABB REF615 Röleleri
- ABB RTU560, TEİAŞ Ulusal Kontrol Merkezi İletişimli IEC101
- ABB MicroSCADA, IEC 61850 İletişim

Projeler