EN TR RU
YEO Group

Cerit Rüzgar Enerji Santrali Trafo Merkezi Kontrol & Kumanda Sistemi

Türkiye


Koruma & SCADA & Test & Devreye Alma Projesi; 154 kV Açık Tip Trafo Merkezi, Gücü 75 MVA, 25 adet Rüzgar Türbini, 154 kV TM : 1 adet Hat Fideri, 2 adet Trafo Fideri, 1 adet Transfer Fideri. 34,5kV OG Sistemi : 7 adet Türbin Giriş Fideri, 2 adet Trafo Çıkış Fideri, 1 adet Kuplaj Fideri

İşlerin Kapsamı


- YG Röle Koruma ve Kontrol Panoları, RTU ve Haberleşme Panoları, AG Dağıtım Paneli
- YG Röle Konfigürasyonu ve Parametrelendirme
- Tüm Koruma ve Kontrol Panelleri, E-Plan Tasarımı
- ABB Relion 650 ve 670 Serisi, Röleler ve BCU, MV ABB REF615 Röleleri, MV Siemens 7SJ80 Röleleri
- ABB RTU560, TEİAŞ Ulusal Kontrol Merkezi İletişimli IEC101
- ABB MicroSCADA, HSR Sistemi, IEC 61850 İletişim
- Astar ve Sekonder Ekipmanları, Test, Devreye Alma ve Eğitimler
- Rüzgar İzleme ve Tahmin Sistemi (RİTM)

Projeler