EN TR RU
YEO Grup

Trafo Merkezi

Trafo merkezleri elektrik enerjisinin, elektrik santrallerinden itibaren tüketicilere aktarılmasına kadar olan güç iletim zincirinde, üretim – iletim – dağıtım şebekeleri arasındaki bağlantı noktalarında yer alan tesislerdir. Bu merkezler, elektrik gerilimini yükselterek yükseltici trafo merkezi görevini yapabildiği gibi, elektrik gerilimini indirerek indirici trafo merkezi görevini de yapabilirler.

Trafo merkezleri iki farklı şekilde yapılabilinir. Yerleşim alanının geniş olduğu yerlerde Açık Şalt Sahası (AIS) veya daha dar alanların olduğu yerlerde Gaz İzoleli (kapalı) Şalt Sahası (GIS).

Trafo merkezleri güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım-gerilim trafoları, parafudur…..vs primer ekipmanları ve koruma-kontrol röleleri, scada sistemi, RTU haberleşme sistemi, AC/DC Panolar….vs sekonder ekipmanlardan oluşmaktadır.

Trafo merkezleri büyük ve kompleks yapılardır. İyi bir trafo merkezi, doğru bir mühendislik ve proje Yönetiminden başlamak üzere, primer ve sekonder ekipman kalitesine ve doğru bir şantiye yönetimi ile montaj kalitesine bağlıdır.

YEO trafo merkezleri için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;
- Dizayn ve mühendislik
- Malzeme temini (Fabrika kabul testleri)
- İnşaat işleri (kumanda binası dahil)
- Primer ve sekonder ekipman montajı
- Scada otomasyon
- RTU haberleşme
- Test ve devreye alma
- Müşteri personel eğitimi

Referans Projeleri

Projeler