EN TR RU
YEO Group

Azerışık Gabala Trafo Merkezi

Azerbaycan

110 kV

İşlerin Kapsamı

- YG Röle Koruma ve Kontrol Panoları, RTU ve Haberleşme Panoları, AG Dağıtım Paneli
- YG Röle Konfigürasyonu ve Parametrelendirilmesi, Tüm Koruma ve Kontrol Panelleri, E-plan Tasarımı
- ABB Relion 650 ve 670 Serisi, Röleler ve BCU, MV Schneider Micom Röleleri
- ABB RTU560, IEC104, Azerisiq Ulusal Kontrol Merkezi İletişimi ile
- ABB MicroSCADA, IEC 61850 İletişim
- Sekonder Ekipman, Test, Devreye Alma ve Eğitimler

Projeler