ENERJİ DAĞITIMI

Ülkelerin elektrik tüketimleri ekonomik büyümelerini belirleyen önemli unsurlardan biri olarak kabul edilir. Bununla birlikte, elektrik iletim ve dağıtım şebekelerinin de artan enerji ihtiyacını güvenilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile karşılayabilmesi gerekmektedir.

YEO, trafo merkezleri ve enerji iletim ve dağıtım hatlarının yapımında elektrifikasyon, otomasyon ve endüstriyel haberleşme ile güvenilir güç iletimi ve dağıtımını sağlamak için EMS (Enerji Yönetim Sistemi), GMS (Enerji Üretim Sistemi), APM (Varlık Performans Yönetimi) gibi birinci sınıf çözümler sunmaktadır.

Yüksek gerilim trafo merkezleri elektrik enerjisinin, elektrik santrallerinden itibaren tüketicilere aktarılmasına kadar olan güç iletim zincirinde, üretim – iletim – dağıtım şebekeleri arasındaki bağlantı noktalarında yer alan tesislerdir. Bu merkezler, elektrik gerilimini yükselterek yükseltici trafo merkezi görevini yapabildiği gibi, elektrik gerilimini indirerek indirici trafo merkezi görevini de yapabilirler.

YEO, 110kV’dan 500kV’a kadar geniş bir aralıktaki yüksek gerilim trafo merkezlerinde dizayn & mühendislik, tedarik, inşaat, montaj, test ve devreye alma süreçlerini kapsayan anahtar teslim yapım hizmeti vermektedir.

Hava izoleli trafo merkezleri, primer ekipmanlar olarak adlandırılan güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım-gerilim trafoları, parafudur ile sekonder ekipmanlar olarak adlandırılan koruma & kontrol röleleri, SCADA Sistemi, RTU ve haberleşme sistemi, AC/DC panolar ve kumanda binasından oluşmaktadır.

Trafo merkezleri büyük ve kompleks yapılardır. Güvenilir bir trafo merkezi doğru bir mühendislik ve proje yönetiminden başlamak üzere, primer ve sekonder ekipman kalitesine ve etkin bir şantiye yönetimi ile montaj kalitesine bağlıdır.

YEO; tüm dizayn, elektrik, mekanik ve inşaat işlerini kendi bünyesindeki bilgi birikimi yüksek ekipler ile yapabilmektedir. İhraççı’yı rakiplerinden farklı kılan en önemli hususlardan biri bünyesinde inşaat konusunda uzman kadrolarının bulunmasıdır.

Üst düzey yalıtım özelliğine sahip gaz izoleli trafo merkezleri (GIS), hava izoleli şalt sahalarına (AIS) göre çok daha az yer kaplaması sebebi ile tercih edilmektedir. Gaz izoleli şalt sahaları (GIS), SF6 gazı ile izole edilen metal kaplı, iyi bir şekilde muhafaza edilmiş yeni teknolojilerle tasarlanmaktadır. Bu sistemlerdeki kesiciler, ayırıcılar, akım-gerilim transformatörleri ve metal muhafazalar SF6 gazı içerisinde yer almaktadır. Bakım onarımları düzenli yapılırsa tesisin çalışma ömrü diğer şalt tesislerine göre çok daha uzun olmaktadır. Düşük bakım maliyeti ve hızlı kurulum yapılması nedeniyle sıkça tercih edilmektedir.

YEO, 400kV gerilim seviyesine kadar gaz izoleli trafo merkezlerinin tüm detay mühendislik çalışmaları da dahil olmak üzere anahtar teslimi kurulumunu gerçekleştirmektedir. Dünyanın alanında önde gelen üreticilerinin ekipmanlarını kullanarak birçok üst düzey proje gerçekleştirdiğinden dolayı, müşterilerinden gelecek marka ve model  taleplerini rahatlıkla karşılayabilmektedir. İhraççı’nın markadan bağımsız çözüm sunabilme kabiliyeti, bu sektöre de en doğru teknik çözümü en rekabetçi bir şekilde sunma imkanı vermektedir.

Gelişmiş enerji yönetim sistemleri ile enerjinin dijital dönüşümü ve yükselişi kaçınılmaz bir gerçek halini almıştır. Burada enerji varlık yönetimi ön plana çıkmaktadır. Enerji varlık yönetimi, en düşük bakım maliyetiyle en yüksek sistem performansını elde etmek ve bu performansı iş, tarife ve yük bağlamına yerleştirmek için enerji kaynağı varlıklarını profilleme ve değerlendirme sürecidir.

Bu süreç, enerji üretimini en üst düzeye çıkarmaya, kesinti süresini en aza indirmeye, işletme & bakım maliyetlerini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

YEO, sürekli değişen arz talep dengesindeki enerji akışını doğru bir şekilde kontrol edebilmek için enerji santralleri, trafo merkezleri, enerji iletim ve dağıtım hatları gibi enterkonnekte şebekeyi oluşturan tüm bileşenleri tek bir merkezden izleme ve kontrol etme imkanı sunan kontrol, kumanda ve veri toplama sistemi (SCADA), enerji yönetim sistemi (EMS), jeneratör kontrol sistemi (GMS) çözümleri üretmektedir.

YEO’nun kurmuş olduğu sistemler yapay zeka algoritmalarını kullanarak, geçmiş verilerle şebekenin mevcut durumunu karşılaştırıp, analiz edip yakın gelecekteki talep için yaklaşımda bulunabilmekte, coğrafi ve mevsimsel koşulları değerlendirerek yenilenebilir enerji santrallerinin üretimlerinde gerçeğe en yakın tahminleri gerçekleştirebilmekte ve konvansiyonel enerji üretim tesisleri ile birlikte tüm enerji şebekesinin en verimli noktada, en düşük maliyetle ve en güvenilir seviyede çalışmasını sağlamaktadır.

YEO’nun, dünyada bu alanda önde gelen üreticiler ile kurduğu partnerlikler ve geliştirdiği çözümler ile ülkelerin enerji sistemlerinin güvenilirliğine, sürdürebilirliğine ve yüksek verimliliğinin sağlanmasına katkıda bulunabilmesi en önemli avantajıdır.

Enerji dünyasında dönüşümlere yol açan küresel mega trendler sonucunda dağıtım şirketleri, hem operasyonlarını maksimum düzeyde sürdürmek hem de müşterilerine güvenilir enerji sağlamak için yenilik yapma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır.

YEO, elektrik dağıtım şebekelerindeki orta gerilim merkezlerinin uzaktan izlenmesi, arızanın anlık olarak tespiti, uzaktan manevra yapılabilmesi, arıza & bakım ekiplerinin en hızlı bir şekilde sahaya sevkedilmesi için SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), DMS (Distribution Management System), OMS (Outage Management System) çözümleri sunmaktadır. SCADA sistemi hali hazırda kurulu dağıtım şebekeleri için dağıtım merkezlerinin SCADA sistemine entegrasyonunu sağlamaktadır.

YEO, elektrik dağıtım şebekelerinde oluşan harmoniklerin ve reaktif güç akışından kaynaklanan güç kalitesi problemlerinin ortadan kaldırılması amacıyla statik VAR kompanzastörü (SVC), manyetik kontrollü reaktör (MCR), statik kompanzatör (STATCOM) ve aktif güç filtreleri (APF) gibi çözümler sunmaktadır.

İhraççı, elektrik dağıtım şebekelerinde arz talep dengesinde oluşabilecek dengesizliklerde; kısa süreli güç desteği ile ani gerilim dalgalanmaları ve frekans bozulmalarının önüne geçmeyi sağlayan enerji depolama çözümleri de sunmaktadır.

YEO, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu alanda bir çok projeyi başarı ile tamamlamıştır.