ENERJİ İLETİMİ

YEO, 110kV’dan 500kV’a kadar geniş bir aralıktaki Hava İzoleli(Air Insulated Switchgear, AIS) veya Gaz İzoleli(Gas Insulated Switchgear, GIS) yüksek gerilim trafo merkezlerinde ve iletim hatlarında mühendislik, tedarik, inşaat, montaj, test ve devreye alma süreçlerini kapsayan anahtar teslim yapım hizmeti vermektedir.

 

Yüksek gerilim trafo merkezleri elektrik enerjisinin, elektrik santrallerinden itibaren tüketicilere aktarılmasına kadar olan güç iletim zincirinde, üretim – iletim – dağıtım şebekeleri arasındaki bağlantı noktalarında yer alan tesislerdir. Bu merkezler, elektrik gerilimini yükselterek yükseltici trafo merkezi görevini yapabildiği gibi, elektrik gerilimini indirerek indirici trafo merkezi görevini de yapabilirler.

 

Trafo merkezleri, primer ekipmanlar olarak adlandırılan güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım-gerilim trafoları, parafudur ile sekonder ekipmanlar olarak adlandırılan koruma & kontrol röleleri, SCADA Sistemi, RTU ve haberleşme sistemi, AC/DC panolar ve kumanda binasından oluşmaktadır.

 

Trafo merkezleri büyük ve kompleks yapılardır. Güvenilir bir trafo merkezi doğru bir mühendislik ve proje yönetiminden başlamak üzere, primer ve sekonder ekipman kalitesine ve etkin bir şantiye yönetimi ile montaj kalitesine bağlıdır. Bununla birlikte ülkelerin farklı gerilim seviyeleri ve bara tipleri için de büyük bir tecrübeye sahiptir. Aşağıda, YEO’nun şu ana kadar tecrübe ettiği bara tipleri belirtilmelektedir.

Ana Batara + Transfer
2 Ana Bara+Transfer
Kare Bara
U Bara

YEO, özellikle yenilenebilir tesislerin ihtiyacı olan trafo merkezleri ve enerji iletim ve dağıtım hatlarının yapımında elektrifikasyon, otomasyon ve endüstriyel haberleşme ile güvenilir güç iletimi ve dağıtımını sağlamak için EMS (Enerji Yönetim Sistemi), GMS (Enerji Üretim Sistemi), APM (Varlık Performans Yönetimi) gibi birinci sınıf çözümler sunmaktadır.

YEO; tüm dizayn, elektrik, mekanik ve inşaat işlerini kendi bünyesindeki bilgi birikimi yüksek ekipler ile yapabilmektedir. İhraççı’yı rakiplerinden farklı kılan en önemli hususlardan biri bünyesinde inşaat konusunda uzman kadrolarının bulunmasıdır.

Case Studies
TEİAŞ, … TM (AIS)
Azerbaycan 220kV, … (AIS)
Azerbaycan 330kV, … (GIS)
Gürcistan 500kV, … (GIS)
Azerbaycan, NDC SCADA Sistemi )