ESCO MODELİ

-

ESCO (Enerji Hizmetleri Şirketi) modeli, enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji projelerini finanse etmek ve uygulamak için kullanılan bir iş modelidir. Bu model, genellikle güneş enerjisi tesisleri gibi yenilenebilir enerji projeleri için kullanılır. Aşağıda ESCO modelinin temel prensipleri ve nasıl çalıştığına dair bir özet bulunmaktadır:

  1. Sözleşme: İşletme veya kurum, enerji verimliliği artırma veya yenilenebilir enerji tesisleri kurma ihtiyacını belirler. Daha sonra bir ESCO şirketi ile bir sözleşme yapar. Bu sözleşme, projenin kapsamını, süresini, finansmanını ve enerji tasarrufu hedeflerini belirler.
  2. Projeyi Finanse Etme: ESCO şirketi, projenin finansmanını üstlenir. Bu, yatırım maliyetlerini karşılamalarını ve projeyi hayata geçirmelerini sağlar. Genellikle bu finansman, projenin uzun vadeli enerji tasarruflarından kaynaklanan gelirlerle karşılanır.
  3. Uygulama ve İşletme: ESCO şirketi, projeyi tasarlar, kurar ve işletir. Güneş enerjisi tesislerinin durumunda, güneş panelleri kurulur ve enerji üretimine başlanır.
  4. Enerji Tasarrufu: Projeler tamamlandığında, enerji tasarrufu başlar. İşletme veya kurum, ESCO şirketine tasarruf edilen enerji miktarına göre ödeme yapar.
  5. Paylaşılan Tasarruflar: ESCO şirketi, enerji tasarrufu sağladıkça bir pay alır. Bu pay, sözleşmeye dayalıdır ve işletme veya kurum için hala enerji maliyetlerinde tasarruf sağlar.
  6. Sözleşme Süresi: Tipik olarak ESCO sözleşmeleri uzun vadeli taahhütler içerir, bu nedenle tasarruf edilen enerji gelirleri zaman içinde ESCO şirketine ödenir. Sözleşme sona erdikten sonra, işletme veya kurum enerji tasarruflarının tamamına sahip olur.

ESCO modeli, işletmelerin veya kurumların yenilenebilir enerji projelerine erişimini kolaylaştırır ve finansman sorunlarını aşmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda enerji verimliliği artırma hedeflerine ulaşmalarını ve çevresel etkileri azaltmalarını teşvik eder. Bu model, özellikle güneş enerjisi tesisleri gibi uzun vadeli projeler için kullanışlıdır.