HİDROJEN

Paris iklim antlaşması hedeflerinde yeşil hidrojen kilit rol almaktadır.

Yeşil hidrojen, özellikle yoğun fosil kaynakların kullanıldığı ve karbon emisyonlarından arındırmanın zor olduğu demir çelik, çimento, kimya vb. sektörlerde tartışmasız kullanılmalıdır.

Bununla birlikte enerji üretimi, tarım, sanayi, taşıma, son kullanıcı gibi farklı alanlarda bulunması beklenmektedir. Uluslararası birçok araştırma ve ön görü raporları bu perspektifi desteklemektedir. YEO Teknoloji tam da bu alanlara yönelik entegrasyonu sağlamakla birlikte, henüz yeni gelişmekte olan tüm ilgili hidrojen teknolojileri alanlarında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalar iştiraklerimiz, ulusal-uluslararası akademi ve sanayi iş birlikleri çerçevesinde sürdürülmektedir.