EN TR RU
YEO Grup
İş Sağlığı & Güvenliği

İş Sağlığı & Güvenliği

“Sağlık ve Güvenlik” değerlerimizin merkezinde olduğu için çalışanlarımızı bunu kültürlerinin doğal bir parçası olarak geliştirmeleri için teşvik ediyor ve eğitiyoruz.
İnsan hayatının değeri her şeyin üstünde, bu nedenle hedefimiz sıfır yaralanma. Olayların sürekli iyileştirilmesi, soruşturulması ve açık iletişimi güvenlik prosedürlerimizin bir parçasıdır. Güvenli bir çalışma ortamı sunmak istiyoruz ve bu ancak her çalışanın bağlılığı ve katkısı sayesinde başarılmaktadır. Ödün vermeden güvenliği teşvik ediyoruz.

 
Hedeflerimiz

- İş sağlığı ve güvenliği tüm faaliyetlerimizin merkezine koymaya kararlıyız,
- Tüm çalışanlarımızı işyerleri için ilgili sağlık ve güvenlik gereksinimlerine göre eğitmek
- İş sağlığı ve güvenliği risklerini, olayları ve öngörülen riskleri ve işle ilgili hastalıkları azaltın.
- Tehlikeli madde kullanımını azaltmak.
- Sürdürülebilir dünya için kaynak tüketimini azaltmak.
- Herhangi bir iş yerinde YEO için çalışırken sağlık ve güvenli olma bilincini artırmak
- İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini planlamak ve iddialı hedefleri belirleyen riskleri banaliz etmek.
- Tüm operasyonlarda iş sağlığı ve güvenliği / SA performansımızı artırmak.
- Standarlara uymak ve sürekli iş sağlığı ve güvenliği iyileştirmemizi garanti etmek.