PETROL & GAZ TESİSLERİ

Yenilenebilir enerji alanında uzun yıllara dayanan tecrübesi güneş, rüzgar santralleri, elektrolizerlerin tasarımı, inşaası ve bakımı için hizmet vermektedir………… Her ne kadar dünya yenilenebilir enerjiye doğru yönelse de küresel nüfus artışı, gelişmekte olan ülkelerin elektriklendirilmesi ve bu ülkelerin vatandaşlarının modern olanaklara duyduğu arzu ve satın alma gücünün artışı; petrokimya, elektrik üretimi ve yakıt talebini desteklemektedir. Dolayısıyla petrol ve gaz, enerji piyasasındaki önemini korumakta ve küresel ekonomide etkili bir rol oynamaya devam etmektedir. Petrol ve gaz üretimi ve dağıtımıyla ilgili süreçler ve sistemler oldukça karmaşıktır, sermaye yoğun ve yüksek güvenlikli teknolojiyi gerektirir. Petrol ve gaz sektöründeki üretim zinciri, arama, sondaj ve yüzeye çıkarma işlemleri (yukarı akış – upstream), nakliye ve depolama işlemleri (orta akış – midstrem) ve bitmiş ürünün rafine edilmesi ve pazarlanması (aşağı akış – downstream) olmak üzere 3 bölüme ayrılmaktadır. Petrol ve gaz tesisleri de aşağıdaki ana başlıklar altında toplanabilir.

  • On-shore platformlar
  • Off-shore Platformlar
  • Rafineriler ve Petrokimya Tesisleri
  • Depolama Tesisleri, Tank Çiftlikleri

YEO petrol ve gazın çıkarılması, depolanması ve rafinerilerde ve petrokimya tesislerinde işlenmesi süreçlerinin tamamında performansı artırmak ve riski azaltmak için anahtar teslim elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Petrol ve gaz prosesleri yüksek derecede tehlikeli prosesler olduğundan yüksek derecede güvenlikli çözümler ile SIL (Safety Integrity Level – Güvenlik Bütünlük Seviyesi) seviyesi 3 veya 4 olan otomasyon ve kontrol sistemleri ile ekipman kullanımını gerektirir. İhraççı off-shore petrol ve gaz platformlarında yüksek güvenlikli kontrol sistemleri (High Integrity SCADA ve CPU), yangın & gaz algılama ve koruma sistemleri konusunda çok sayıda projede görev almıştır.

Ayrıca petrol ve gaz tesislerinin siber saldırılara karşı güvenliği de oldukça önemlidir. Bu nedenle tüm koruma ve kontrol sistemlerinin dışrıdan gelecek olan siber saldırılara karşı ciddi bir IT altyapısıyla korunması gerekmektedir.

YEO sahip olduğu tecrübe ve referanslarla Türkiye ve Dünya pazarındaki petrol ve gaz yatırımlarını takip etmekte ve sektördeki payını artırmayı hedeflemektedir.