PROJE GELİŞTİRME + EPC MODELİ, ÖZTÜKETİM

-

YEO’nun müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği bu modelde YEO, müşterilerinin elektrik tüketimlerini karşılamak için proje geliştirme sürecinden başlayarak, tesisin devreye alınmasına kadar ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri yatırımcı adına kendi bünyesindeki ekiplerle yürütmektedir. Böylelikle, yatırımın her aşamasındaki riskler yatırımcı adına YEO tarafından üstlenilmektedir. İşte Proje Geliştirme ve EPC paketine ait çalışma modelinde, YEO’nun temel rolleri ve sorumlulukları:

  1. Proje Geliştirme: YEO, bu kapsamda mevzuatın gereklilikleri doğrultusunda arazinin tespit edilmesi, izin süreçlerinin yürütülmesi ve imar, yapı ruhsatı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi gibi tesise ait tüm süreçler yatırımcı adına YEO tarafından yürütülmektedir.
  2. Mühendislik ve Tasarım: YEO, güneş enerjisi tesislerinin tasarımını yapar. Bu, güneş panellerinin düzeni, inverterlerin seçimi, enerji depolama sistemleri (varsa) ve tesisin elektriksel konfigürasyonunu içerir. Tasarım, tesisin en verimli ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yapılır.
  3. Satın Alma: YEO, tesisin inşası için gerekli olan ekipmanların, malzemelerin ve bileşenlerin satın alınmasından sorumludur. Bu, güneş panelleri, inverterler, montaj yapıları, kablolar ve diğer tüm ekipmanları içerir.
  4. İnşaat: YEO, güneş enerjisi tesisinin fiziksel inşasını gerçekleştirir. Bu aşama, panellerin montajı, altyapının oluşturulması, elektrik bağlantılarının yapılması ve gerekli testlerin yapılmasını içerir.
  5. İşletmeye Alma ve Test: YEO, tesisin tamamlanmasının ardından sistemi uluslararası standartlara ve prosedürlere göre test eder ve işletmeye alır. Bu, tesisin enerji üretmeye hazır hale gelmesini sağlar.
  6. Proje Onayları: YEO, projenin yerel düzenlemelere ve izinlere uygun olarak yapılmasını sağlamak için gerekli izinleri ve ruhsatları alır. Bu, projenin yasal ve çevresel gereksinimlere uygun olmasını sağlar.
  7. Proje Yönetimi: YEO, projenin tüm aşamalarını yönetir. Bu, bütçe yönetimi, süreçlerin planlanması ve koordinasyonu, kalite kontrolü ve proje takibi gibi yönetim görevlerini içerir.
  8. Bakım ve İşletme Eğitimi: YEO, projenin işletme ve bakım aşamasına geçişte işletme ekibine eğitim verir. Bu, tesisin düzgün bir şekilde çalışmasını ve bakım gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar.

YEO, bu model ile güneş enerjisi tesislerinin başarıyla tamamlanmasını sağlamak için kilit bir rol oynar. Projeyi zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamak, enerji verimliliğini ve güvenilirliğini sağlamak, çevresel ve yasal gereksinimlere uygunluğu sağlamak gibi çok sayıda sorumluluğa sahiptir.