Cerit Rüzgar Enerji Santrali Trafo Merkezi Otomasyonu

Proje Bilgileri

Türkiye
154 kV, 75 MVA, 25 Rüzgar Türbini, 2 giriş, 2 transformatör ve kuplaj fiderleri

İşlerin Kapsamı

Telekomünikasyon Ekipmanları
Primer & Sekonder Ekipman Test ve Devreye Alma
YG Rölesi Konfigürasyonu ve Parametrelendirme
RTU ve TEİAŞ Haberleşme Paneli
61850 PRP SCADA Sistemi
OG Şalt Test ve Devreye Alma