EN TR RU
YEO Grup

Azerenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi

Azerbaycan


- 22 Enerji Santralı ve 70 Trafo Merkezi için ABB Network Manager SCADA Sistemi
- Detay mühendislik, tedarik, montaj, test, devreye alma, eğitim, işletme ve bakım
- Kontrol, kumanda ve veri toplama sistemi (SCADA)
- Enerji yönetim sistemi (EMS)
- Generatör kontrol sistemi (GMS)
- 92 adet ABB Uzak Terminal Ünitesi (RTU)
- 92 adet Huawei iletişim paneli
- IEC 60870-5 101 ve IEC 60870-5 104 iletişim protokolleri
- 10Gbps iletişim bit hızı

İşlerin Kapsamı

Kontrol, Kumanda ve Veri Toplama Sistemi (SCADA)
SCADA, çok çeşitli kontrol ve izleme uygulamaları için gerçek zamanlı, siber güvenli bir platformdur. Elektrik üretimi, iletim ve dağıtım sistemleri, demiryolları ve havaalanları ile elektrik şebekesi gibi yüksek performans gerektiren görev açısından kritik uygulamalar için tasarlanmıştır. Yerel şebekelerden milyonlarca cihaza ve yüksek hacimli veri aktarım hızına sahip büyük ölçekli şebekelere kadar her boyuttaki projeleri destekler.

Enerji Yönetim Sistemi (EMS)
EMS, elektrik güç sisteminin güvenli, verimli ve optimize edilmiş bir şekilde çalışmasını sağlamak için en uygun kontrol merkezi çözümüdür. EMS, yüksek düzeyde güvenlik sağlarken diğer yardımcı tesislerin sistemleriyle kolay entegrasyon sağlayan açık bir platforma sahiptir. Günümüzün güç şebekelerini ve yarının akıllı şebekelerini yönetmekte pazar lideri bir platformdur. Modüler mimarisi, gelecekteki genişleme için sorunsuz bir geçiş sağlamak için her tesisin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

Generatör Kontrol Sistemi (GMS)
Günümüzün rekabetçi pazarlarında iş yapan yeni şirketler, ilgili tüm operasyonel ve çevresel kısıtlamalara riayet ederken varlıklarını izlemek ve optimize etmek için gelişmiş uygulamalara ihtiyaç duymaktadır. GMS, çok çeşitli pazar kuralları ve çalışma koşulları altında üretim operasyonları için zengin bir dizi sahada kanıtlanmış, gelişmiş uygulama sunar. GMS, konvansiyonel santrallerden ve yenilenebilir enerji santrallerine kadar farklı üretim kaynakları için işlevsellik sağlamaktadır.

Haberleşme Sistemi
Huawei`nin DWDM/OTN iletişim ağı, enerji santralleri ve trafo merkezlerinde enerji üretim hizmetleri sunmaktadır. Huawei OSN1800 trafo merkezlerinde, enerji santrallerinde, kontrol merkezinde ve bölge ofisinde kullanılmaktadır.


Projeler