EN TR RU
YEO Grup

TEİAŞ Büsan Trafo Merkezi Kontrol & Kumanda Sistemi

Türkiye

154 kV

İşlerin Kapsamı

- YG Röle Koruma ve Kontrol Panoları, RTU ve Haberleşme Panoları, AG Dağıtım Paneli
- YG Röle Konfigürasyonu ve Parametrelendirilmesi, Tüm Koruma ve Kontrol Panelleri, E-plan Tasarımı
- ABB Relion 650 ve 670 Serisi Röleler ve BCU, MV REF620 ve REF615 Röleleri
- ABB RTU560, TEİAS Ulusal Kontrol Merkezi İletişimli IEC101
- ABB MicroSCADA, PRP Sistemi, IEC 61850 İletişim
- Astar ve Sekonder Ekipmanları, Test, Devreye Alma ve Eğitimler

Projeler