SU - ATIK SU

Dünya Bankası, çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerdeki 2,8 milyar insanın, su talebinin arzı aştığı yüksek su stresinden etkilenen bölgelerde yaşadığını tahmin ediyor. 2030 yılına kadar, küresel su ihtiyacının bugünkü su arzı seviyelerinin %40 üzerinde olacağı beklenmektedir. Ayrıca dünyada henüz yaklaşık 2 milyar insan temiz suya ulaşamamaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı suyun kaynağından başlayarak kullanıldığı son noktaya kadar olan tüm proseslerin ve döngünün izleme ve kontrolü için otomasyon ve akıllı su yönetim sistemlerine ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Daha temiz, daha güvenilir ve daha verimli su tesisleri ve şebekeleri inşa edebilmek için otomasyon teknolojileri önemli bir rol üstlenmektedir. YEO tüm bu otomasyon sistemlerini ve akıllı su yönetim sistemlerini sunmakla ve uygulamakla birlikte, aynı zamanda su tesislerinde her türlü gerilim seviyesindeki elektrifikasyon işlerini de anahtar teslimi gerçekleştirmektedir.

Uzun yıllardır çok sayıda ulusal ve uluslararası öneme sahip su projelerinde yer alan İhraççı, su ile ilgili aşağıdaki proseslerin tamamına yönelik anahtar teslimi elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunmaktadır.

  • Su İletim ve Dağıtım Şebekeleri
  • Atık su Arıtma Tesisleri
  • İçme Suyu Arıtma Tesisleri
  • Desanilasyon ve Demineralizasyon Tesisleri
  • Pompa İstasyonları
  • Sulama Sistemleri

YEO, su sektöründe kazanmış olduğu tecrübeleri kullanarak, yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki önemli projelere dahil olmayı hedeflemekte ve halihazırda birçok su projesinde yer almaktadır.