TEMİZ ve YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BİZCE MÜMKÜN

Sürdürülebilirlikte Süreklilik!

Sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyan üç boyutlu şirket stratejimiz: Çevresel, Sosyal ve Yönetişim. 

Sürdürülebilirliğe neden öncelik verdiğimizi, hedeflerimizle şu anda nerede olduğumuzu ve gelecekte nereye gitmek istediğimizi iyi biliyoruz. 

İşimizi Geliştirmek

Temiz ve Yaşanılabilir Bir Dünya Bizce Mümkün

İnsanı Geliştirmek

Temiz ve Yaşanılabilir Bir Dünya Bizce Mümkün

Toplumu Geliştirmek

Temiz ve Yaşanılabilir Bir Dünya Bizce Mümkün

Dünyayı Geliştirmek

Temiz ve Yaşanılabilir Bir Dünya Bizce Mümkün

Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda ilerleme taahhüdü verdik. 5, 6, 7 ve 14’üncü maddelerini özenle takip ediyor ve sorumluluk alıyoruz.

SKH-5
SKH-6
SKH-7
SKH-14

Çevre ve gezegen için doğru olanı yapmak, küçük bir karardan daha fazlasıdır; bu, milyarlarca karardır. Ve gerçek değişimi gerçekleştirmek, her birimiz ve her gün yaptığımız seçimlerle başlar.

Attığımız tüm adımlarda, etik ve dürüst davranmak, insanlara saygı duymak ve gezegeni önemsemek kararlarımızın merkezinde yer aldı. Çünkü hem yapılacak doğru şey hem de insanlarımız, müşterilerimiz ve toplum için önemli olan etkiyi nasıl yarattığımızdır. Zaten iş kolumuz enerji verimliliği yoluyla ilerleme ve sürdürülebilirlik sağlamanın tam da kendisi! 

Operasyonel verimlilik ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki dengeyi kurma gayretindeyiz. Bize göre ticari açıdan mantıklı olan, yükselen enerji fiyatları ve artan doğal kaynak kıtlığıyla birlikte, planlamadan üretime ve operasyonlara kadar enerji verimliliklerini kesin olarak belirlemektir.

Kararlarımıza ve eylemlerimize rehberlik eden pusula olarak Ortak Değerlerimiz ile kuruluşumuz, iklim kriziyle doğrudan mücadele etmek için büyük adımlar attı. 

Mobilite, seyahat ve altyapı gibi kilit noktaları göz önünde bulundurarak, CO₂ emisyonlarımızı azaltmada önemli bir adım atmak için alışkanlıklarımızı ve davranışlarımızı değiştirdik. İşletmemizin tüm yönlerinde dijitale öncelik veren bir zihniyet kullanarak, çalışanlarımızı çevre dostu alışkanlıklar geliştirmeye ve sürdürmeye teşvik eden iyileştirilmiş geri dönüşüm girişimleri yoluyla atık üretimini azaltmak için adımlar atıyoruz.

Sürdürülebilirliği sadece enerji alanında değil, yaşamın her noktasında sorumlu davranarak korumak ve geliştirmek amacındayız. Kurumlarımızda, çalışma alanlarımızda çevresel ve toplumsal olarak sorumluluk prensibiyle davranıyoruz. 

İşimizde kullandığımız teknoloji, tasarım ve uygulama fikirlerini sürdürülebilirliği olan inovatif fikirlerle geliştirmeye çalışıyoruz.