Gıda & İçecek
Loader
yeo group
Gıda & İçecek

Dijitalizasyonun gelişmesi gıda içecek sektörü gibi üretim tesislerinin daha esnek ve yenilikçi sistemlere ve çözümlere ihtiyacının olduğunu göstermektedir. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, verimliliğin arttırılması, gıda güvenliği ve çevresel etkilerin azaltılması gibi faktörler en çok üzerinde durulan faktörlerdir.

YEO, Gıda ve İçecek sektörüne gelişen teknolojiler ve değişen ihtiyaçları dikkate alarak güvenlik ve verimlilik temelinde Otomasyon çözümleri sunmaktadır. Üretim, taşıma, paketleme, depolama ve proses hijyen uygulamaları da dahil olmak üzere tüm tesis süreçlerine yönelik dijitalizasyonu da içeren çözümler sunmaktadır.  

Altınmarka Çikolata Fabrikası Pastörizasyon Hattı Otomasyonu

Türkiye

Altınmarka Çikolata Fabrikası Hammadde Otomatik Transfer Hattı Otomasyonu

Türkiye

Kayseri Şeker Fabrikası Kireç Fırını Otomasyonu

Türkiye

Damacana Üretim ve Dolum Hattı Otomasyonu

Türkmenistan