YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Yatırımcılarımız bizim en önemli paydaşlarımızdandır. Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki işlemleri yürütmek ve paydaş ilişkileri kapsamında yatırımcılarımızın doğru ve tam bilgilendirilmesini sağlamak için Yatırımcı İlişkileri Birimimiz mevcuttur.

İlgili birim, dönem içerisinde bölüme gelen sorular ve pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi taleplerini, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirket’in kamuyu aydınlatma politikası doğrultusunda açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlayarak bir bilgilendirme fonksiyonu icra eder. 

Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlar ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşme ‘ye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri alır.

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dâhil, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonunu sağlamak, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere konferans, panel, seminer ve diğer tanıtım etkinliklerine katılım sağlar.