YEO'lu OLMAK

Adaylarımız ve çalışma arkadaşlarımızın YEO’da çalışma konusundaki en önemli motivasyonlarından birinin çevreye olan saygımız, bu konudaki farkındalığımız, faaliyetlerimiz ve katkılarımız olduğuna inanıyoruz. Çalışmalarımızı kültürümüze en uygun olacak şekilde ve insan odaklı yaklaşım prensibimiz ile tasarlıyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızı süreçlere dahil ediyor, görüşlerini alıyor, aksiyonlarımızı bu görüşleri de dikkate alarak planlıyoruz. Yaptığımız ölçümlemelerle eksik olduğumuz alanlarda kendimizi yeniliyor, güncel tutuyor; tüm YEO’lular için mutlu çalışan deneyimini sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

Neden YEO?

Çünkü elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımından akıllı ve verimli kullanımına kadar enerjinin her alanına dokunan faaliyetler yürüterek ülke ekonomisine değer katıyoruz.

Çünkü doğanın bir parçasıyız. Bize bu enerjiyi sağlayan doğayı ve en büyük değerimiz olan insanı unutmadan faaliyette bulunduğumuz her yerde uyum, sağlık, güven ve çevre ilkelerimizle çalışıyoruz.

Çünkü sürdürülebilirliğe ve toplumsal katkı kavramlarına önem veriyoruz. Yarını bugünden planlıyor, geleceğin enerji teknolojilerini toplumumuza sunuyoruz.

Çünkü geçmişimizden miras kalan değerlerimize ve sosyal sorumluluk bilincine bağlı hareket ediyoruz. İnsanların mutluluğu için iyi, doğru ve güzel işlerin altına imza atmaktan gurur duyuyoruz.

Çünkü tüm çalışanlarımızın aynı duyarlılık ve titizlikle işlerini en doğru ve güzel bir şekilde yapmaları için uygun ortam ve koşulları hazırlıyoruz. Mazeret üreten değil, sorun çözen taraftayız.

Çünkü zamanın ruhuna uygun projeler üreterek beklentilerin ötesinde işlere imza atmayı, tıpkı ismimiz gibi, kurumsal kimliğimizin bir parçası sayıyoruz.

Çünkü umutluyuz. Yarın bugünden daha iyi olacak. Bunun için sorumluluk alan, hayatı kavrayan, kendini geliştiren cesaretli bireyler ve kurumlar arasında olmaya söz veriyoruz.

Çünkü Biz’iz. Biz olmanın gücünü taşıyoruz.

Çünkü en değerli varlığımız ‘Çevik İnsan Kaynağımız’.

YEO’da Ne Var?

YEOlu Olmak

İş birliği içinde, tutku ile işini yapan insanlar

YEOlu Olmak

Açık fikirli, empati kuran ve farklı ülkelerden küresel bir şirket kültürü

Çalışan sağlığına ve güvenliğine özel önem

YEOlu Olmak
YEOlu Olmak

Son teknolojiler ile yaratıcılığı artan çalışan

Kişisel gelişim ve başarıya yönelik kariyer basamakları

YEOlu Olmak

İnsan ve Kültür

YEO İnsan ve Kültür politikamız şirket vizyon ve misyonuna paralel olarak; mutlu, aidiyet duygusu yüksek, yaratıcı, güçlü takım ruhuna sahip çalışan kültürü oluşturmak, net, açık, şeffaf iş süreçlerinin olduğu sürdürülebilir kurum kültürünün devamlılığını sağlamak en temel ilkemizdir.

YEOlu Olmak

Öne Çıkanlar

YEOlu Olmak
0 +
Çalışan
YEOlu Olmak
0 +
Kadın

En değerli
varlığımız
çevik insan
kaynağımız

0 +
Mühendis
YEOlu Olmak
0 +
Yaş Ortalaması
YEOlu Olmak