AR-GE MERKEZİ

YEO Teknoloji, Ar-Ge çalışmaları ile uluslararası standartlara uygun, yenilikçi, çevreye duyarlı ve kullanıcı dostu yeni teknolojiler geliştirmeyi hedeflemektedir. Ar-Ge çalışmaları enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi, depolanması ve dijitalleşmesine odaklanmaktadır. 

Kendi geliştirdiği yazılım ve donanımlar ile katma değer yaratma odaklı çalışmalarına devam etmektedir. Büyüme stratejilerine uygun olarak seçilen odak alanlarda kilit teknolojilerin geliştirilmesi ve entegrasyonu için çalışmalar, iş birlikleri, start-up yatırımları gerçekleştirilmiştir.

Ar-Ge Merkezi

Odak
Alan

Dekarbonizasyon
Sıfır Karbon
Desentralizasyon
Dağıtık Yapı
Dijitalizasyon
Elektrifikasyon
Ar-Ge Merkezi

Kilit
Teknolojiler

IoT
AI
Enerji
Depolama
EV Şarj
İstasyonları
Mikro HES
Solar PV
Block Chain
Hidrojen
Solar Termal
Rüzgar
Ar-Ge Merkezi

Stratejik
Aksiyonlar

Ar & Ge
Akademik İş Birliği
Hibe Başvuruları
Startup Yatırımları
Ür & Ge
Paket Çözümler
OEM