ÇİMENTO & MADEN

Artan talep nedeniyle madencilik sektörü sürekli bir büyüme içerisindedir. Gelişen teknolojiler ve dijitalizasyon ile birlikte enerji ve üretim verimliliğini artıran, işletme hatalarını azaltan, hataların bulunmasını ve doğru karar verilmesini kolaylaştıran, bakım maliyetlerini azaltan otomasyon yazılımı ve uygulamaları ön plana çıkmaktadır.

Maden ve çimento tesislerinde diğer bir önemli  konu da enerji tüketimlerinin çok fazla olması  ve bazılarının elektrik şebekelerine uzak olması ya da şebekelerin yeterli kalitede olmamasıdır. Bu tarz durumlar için son zamanlarda enerji depolama sistemlerine sahip yenilenebilir enerji çözümleri ön plana çıkmaktadır.

Maden sektöründe ön plana çıkan prosesler aşağıdaki gibidir.

  • Altın Madenleri
  • Bakır Madenleri
  • Bor Madenleri
  • Çimento Fabrikaları

YEO maden tesislerinin ve proseslerinin gerektirdiği her türlü elektrifikasyon, yüksek gerilim trafo merkezleri, e-house çözümleri, otomasyon, dijitalizasyon, veri analitiği ve kestirimci bakım çözümlerini dizayn ve mühendislik hesaplamaları da dahil olmak üzere tek elden sunabilmektedir. Bugüne kadar farklı maden & çimento proseslerinde edinmiş olduğu tecrübe ve referanslar ile dünyanın farklı coğrafyalarında ve ülkemizde planlanan çeşitli maden & çimento yatırımlarını takip etmekte ve bazılarında da halihazırda görev almaktadır.

Sistem Entegrasyonu