GÜNEŞ

Yatırım

Şirketimiz, yenilenebilir enerji yatırımcılarına Güneş Enerjisi Tesisleri, Rüzgar Enerji Tesisleri ve depolama tesislerinin proje geliştirme aşamasından mühendislik, kurulum ve işletmesine kadar uçtan uca çözümler sağlarken %100 yenilenebilir enerji yatırım fırsatlarını da değerlendirmektedir.  Zira yatırımcılara sunduğu tüm hizmetleri kendi bünyesindeki ekipleri ve bilgi birikimi ile yürütürken birçok fırsat da yakalanmaktadır. Yatırım sürecindeki en önemli faktörlerden olan doğru zamanda, doğru yerde olma ve zamanında karar vermeyle YEO, şu ana kadar Türkiye, Romanya, İtalya ve Bulgaristan’da yatırım süreçlerini yürütmektedir. Bu yatırımları için iştiraklerinin güçlenmesi için Romanya ve İtalya’da lokal şirket kurulumlarının yanında, lokal organizasyonlar kurulmuş ve yatırım süreçleri lokaldeki yetkin kadrolarla takip edilmektedir.

Yatırım süreçlerini 4 ana başlık altında toplayabiliriz.
Güneş Yatırım Süreçleri
Proje Geliştirme
Güneş Yatırım Süreçleri
Finansman
Güneş Yatırım Süreçleri
Mühendislik ve Kurulum
Güneş Yatırım Süreçleri
İşletme ve Bakım

Birçok ülkenin yenilenebilir alanındaki stratejilerini ve mevzuatlarını takip eden ekiplerimiz, ülkelerin alım garantileri (Feed in Tariff), serbest piyasa satışları ve ikili anlaşma opsiyonlarını, finansa erişim ve kurulum süreçlerindeki kolaylıklarla birlikte değerlendirerek proje geliştirme süreçlerine yatırım yapma kararı verir.

Proje Geliştirme

Proje geliştirme süreci enerji yatırımlarının temelini oluşturan bir süreçtir. YEO olarak, yatırımcıların gerek öztüketim ihtiyacını karşılamak üzere gerekse enerji ticareti amacıyla proje geliştirme süreçlerinde aktif rol alıyoruz. Böylelikle yatırımcıların proje geliştirici, kurulum firması ve işletme-bakım firmalarıyla olan arayüzlerini ve bunlardan ötürü ortaya çıkacak sorunları bertaraf etmiş oluyoruz.

Proje geliştirme süreçleri içerisinde aşağıdaki kapsamda tüm hizmetleri sağlıyoruz.

 • Arazi fizibilite çalışmaları ve temini
 • Lisanslama ve bağlantı izinleri
 • İmar İzinleri
 • Çevresel Etki Değerlendirme İzinleri
 • İnşaat İzinleri
 • Mühendislik Çalışmaları
 • Şebeke Entegrasyonu Analizleri (Grid Impact Analysis)
 • Proje onay süreçleri

Yurtiçi ve yurtdışındaki proje geliştirme faaliyetlerimizi aşağıda özetleyebiliriz:

 • Türkiye – Lisanssız Elektrik Üretimi Mevzuatının 5.1.h. maddesi doğrultusunda arazi Güneş Enerjisi Tesisleri
 • Türkiye – Lisanslı, depolamalı Güneş Enerjisi Tesisleri
 • Türkiye – ESCO Modeli ile lisanssız Güneş Enerjisi Tesisleri
 • Avrupa Bölgesi – Lisanslı elektrik üretimi kapsamında Güneş Enerjisi Tesisleri

Mühendislik

YEO’nun enerji yatırımcıları için oluşturduğu en büyük katma değerlerden bir tanesi, hizmet verdiği alanların büyük bir bölümünde kendi kaynakları ile hizmet vermesidir. Sadece Güneş Enerjisi Tesisleri için değil, bununla birlikte Enerji Nakil Hatları(ENH), Yüksek Gerilim Trafo Merkezleri ve Yüksek Gerilim Enerji İletim Hatları için tüm mühendislik çalışmalarını kendi bünyesindeki yetkin kadrosuyla çözümler sunmaktadır.

Güneş Enerjisi Tesisleri için ise tüm inşaat, mekanik, elektrik ve alt yapı çalışmaları için hizmet sunmaktadır. Bu çalışmaları yaparken sektörde bulunan üst düzey yazılım araçlarını kullanır ve en etkin çözümleri üretiriz.

Projeler

Yenilenebilir Enerji